อานิสงส์การสวดมนต์

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2559

อานิสงส์การสวดมนต์,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

@..อานิสงส์การสวดมนต์[email protected]
โดย:หลวงพ่อธัมมชโย

......................
... ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ ใจเราก็จะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเรา 
ใจก็เป็นมงคล.. 
ปากเราก็เป็นมงคล.. 
หูเราก็เป็นมงคล.. 
ทั้งเนื้อทั้งตัวเราเป็นสิริมงคลทั้งหมด..

... วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติ เพราะอกุศลเข้าสิงจิต ทำให้เราพลาดพลั้งคิดผิด พูดผิด ทำผิด ก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย 
... หนักก็จะเป็นเบา 
... เบาก็จะหาย 
... จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง

... ไม่เพียงเท่านั้น เสียงที่กระจายออกไปจากใจใส ๆ ที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้น จะเชื่อมเป็นพลังใจซึ่งกันและกัน กระจายขยายเชื่อมกับบรรยากาศรอบตัว แล้วแผ่ขยายไปทุกทิศทุกทาง 
ไปถึงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว จักรวาลน้อยใหญ่ต่าง ๆ อันไม่มีประมาณ

... จะเป็นกระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์ 
ที่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
ที่จะช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทิน
ที่อยู่ในบรรยากาศ ทุกข์ โศก โรคภัย 
สิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ก็จะละลายหายสูญไป

... ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ 
ความคิดเบียดเบียนกัน
ก็จะค่อย ๆ ละลายจางหายไปเรื่อย ๆ 
สิ่งที่เป็นมลทินต่าง ๆ จะค่อย ๆ ถูกกลั่นแก้กันไป...


(วันพุธที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗)

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012405316034953 Mins