พุทธศาสนสุภาษิต ดีดี

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2559

บัณฑิตไม่ประพฤติกรรมชั่วช้า

เมื่อจิตไม่สงบ ย่อมเป็นทุกข์

การเคารพรักบำรุงบิดา นำมาซึ่งความสุข

ผู้สงบใจได้ ย่อมอยู่เป็นสุข

จิตที่อบรมแล้ว ย่อมควรแก่การงาน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00062001943588257 Mins