เวลาในการทำความดีนั้น

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2559

การรู้จักตัวเอง ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว

ทุกปัญหามีทางออก  ไม่ใช่ทุกทางออกมีแต่ปัญหา

นรก สวรรค์ ทางเดียวกันแค่.....สวนทาง

ชัยชนะย่อมเป็นของ ผู้มีความดีเป็นอาภรณ์

ล้านกายแต่หนึ่งใจ .... พิชิตชัยไปรอบทิศ

สันโดษ คือ ใช้ในสิ่งที่ตนมี

รู้จักตัวเอง ไม่ใช่การเห็นแก่ตัว

ชัยชนะ ย่อมเป็นของผู้มีความดีเป็นอาภรณ์

เวลาในการทำความดีนั้น  ไม่เคยจำกัด อยู่ที่เราจัดไว้ตรงไหน ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00049561659495036 Mins