ทำด้วยใจที่ผ่องใส

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2559

อย่าปล่อยให้ คำร้ายๆ มาทำลายคุณความดี

ความสำเร็จของคน มิได้ที่ลิขิตของฟ้า

สิ่งที่อยากให้เขาหลอก
สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง
ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย

ด้วยความหมั่น มั่นใจ ไม่ประมาณ
รักษาอาตม์ ข่มใจ ไว้เป็นศรี
ผู้ฉลาล อาจตั้งหลัก พำนักดี
อันห้วงน้ำ ไม่มี มารังควาน

ปล่อยทุกข์ทิ้งไปบ้าง
ทำใจว่างๆ เติมสติตน

ชีวิตมีคุณค่า พึงมุ่งหน้าทำความดี

ปล่อยทุกข์ทิ้งไปบ้าง
ทำใจว่างๆ เติมสติตน

ทำด้วยใจที่ผ่องใส บุญใหญ่จะเกิดขึ้น ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00049128532409668 Mins