มนุษย์และเทวดาสรรเสริญ

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2559

มนุษย์และเทวดาสรรเสริญ,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

มนุษย์และเทวดาสรรเสริญ

 คุณยายเดินไปตรวจวัด  เห็นไม้กวาดที่วางไม่เป็นระเบียบ  คุณยายบอกให้ไปวางใหม่ให้เรียบร้อย  แล้วสอน    ว่า...

 ข้าวของต้องเก็บให้เรียบร้อย  เกิดกี่ภพกี่ชาติ  ก็จะได้เจอแต่สิ่งที่เรียบร้อย  ข้าวของที่เอามาใช้น่ะ  เอามา    ใช้ได้  แต่ใช้แล้วต้องเอาไปเก็บไว้ที่เดิม

 ถ้าเราทำอะไรสะอาดเรียบร้อย  เราก็จะเป็นตัวอย่างของความสะอาดเรียบร้อย  ถ้าเราทำอะไรสกปรกรกรุงรัง  ก็จะเป็นตัวอย่างของความสกปรกรกรุงรัง  คนที่ทำอะไรสะอาดเรียบร้อย  มนุษย์ก็สรรเสริญ  เทวดาก็สรรเสริญ

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 Total Execution Time: 0.013740666707357 Mins