เราจะช่วยกันสร้างหนทางสวรรค์

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2559

ถ้าถูกโหมกระหน่ำซ้ำตี ให้รู้ว่า เราคือดาบที่ดี ที่พร้อมใช้งาน

อุปสรรคเป็นสิ่งที่สวยงาม ถ้าเราก้าวข้ามมาถึงเส้นชัย

ทุกเงื่อนปม มีทางคลี่คลาย

อย่าให้คำพูดเรา เหมือนไฟที่เผาทำลายผู้อื่น

ไม่มีปัญหาใด ใหญ่เกินใจของเรา

ล้มเหลวได้ แต่อย่าล้มเลิก

คำพูดที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เปรียบเสมือนน้ำมนต์ ประพรมใจ

คำพูดแม้ไม่มีตัวตน ถ้าใช้ถูกต้อง ย่อมนำสิริมงคลมาให้

เราจะช่วยกันสร้างหนทางสวรรค์ ให้กับชาวโลก เราจะช่วยคลายทุกข์โศก ให้คนทั้งหลาย
เราจะเป็นกัลยาณมิตร ให้กับหญิงและชาย เราจะนำธรรมขจาย สู่หมู่ชน 
ขอให้ธรรมคุ้มครองรักษาทุกคน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096431573232015 Mins