พุทธศาสนสุภาษิต

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2559

แผ่นดิน....ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้

คนพาล...มักเห็นผิดเป็นชอบ

คนพาล.....แม้พูดดีๆก็โกรธ

คนพาล....ไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย

คนพาล มักชักนำในทางผิด

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง

วิชาความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00052634874979655 Mins