พุทธสุภาษิต เรื่อง เราคือผู้กำหนด

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2559

ไม่ควรกล่าว คำล่วงเกินต่อหน้า

ตนเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตน

การเลือกแล้วจึงให้เป็นการดี

ผู้ที่ถูกสุขและทุกข์ กระทบ ก็ย่อมหวั่นไหว

อย่าไว้วางใจ คนที่เห็นแก่ตัว

ผู้ถูกความทุกข์กระทบ ย่อมถึงความมืดมน

กำลังใจจรู้ได้ เมื่อคราวมีภัย

เมื่อให้ไป ย่อมผูกไมตรีไว้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0006562352180481 Mins