ยิ่งสวดธัมมจักกัปฯ จิตจะยิ่งบริสุทธิ์

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2559

 ยิ่งสวดธัมมจักกัปฯ จิตจะยิ่งบริสุทธิ์ ,พุทธพจน์,บทความประจำวัน

 

 ยิ่งสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จิตจะยิ่งบริสุทธิ์ 
 

ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการสวด สำคัญมากนะจักรแห่งธรรมได้หมุนแล้ว หมุนจี๋เลย  ธัมมจักฯ  บทนี้สำคัญมากนะ    เพราะกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายเลย พญามารกันนักกันหนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดนกัน มายาวนานเลย ไม่ใช่แค่กันเป็นเดือน หรือเป็นปี แต่กันเป็นอสงไขย ถ้าอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าต้อง2อสงไขยกับอีกแสนมหากัป แต่ละพระองค์ท่านก็ต้องค่อยๆ สั่งสมบุญบารมีต้องตายเกิด ตายเกิด และถ้าเกิดมาใหม่ก็ต้องมีผู้รู้มาสั่งสอนอีก ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เพราะฉะนั้นธรรมบทนี้ไม่ธรรมดาเลยให้สวดไปเรื่อยๆ จะนำไปสู่สิ่งที่ดีๆ ให้บังเกิดขึ้น พอยิ่งสวด ใจยิ่งหยุดนิ่งได้ ยิ่งจะเห็นความสำคัญของรรมบทนี้เมื่อใจหยุดนิ่งมากขึ้นจะยิ่งทำให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะตรงที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เดี๋ยวพอจิตละเอียดจะเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยตาของเราเองเลย

 Total Execution Time: 0.0050543665885925 Mins