บุญยังส่งผลต่อเนื่อง

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2559

หน้านอกบอกความงาม
หน้าในบอกความดี
หน้าที่บอกความสามารถ
หน้านอกแต่งให้พอดี
หน้าในและหน้าที่แต่งให้มาก

บรรยากาศที่ดีสร้างได้
ด้วยรอยยิ้ม และปิยวาจา

"กำลังใจ" แม้ไม่สามารถหยุดปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเข้ามาได้
แต่มันเป็นสิ่งที่จะพาเราก้าวผ่านสิ่งต่างๆ
เพื่อนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ

มองตัวเอง...ให้เป็น
เห็นตัวเอง...ให้ชัด
หัดพิจารณาตัวเอง....ให้ลึก
ฝึกพัฒนานิสัยตนเอง
ให้ดี ให้ได้ดี

รถ จะแพงแค่ไหน  สุดท้ายก็พังอยู่ดี
คน จะรวยแค่ไหน สุดท้ายก็ตายอยู่ดี

การใช้อารมณ์ ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา
มีแต่จะเพิ่มปัญหามากยิ่งขึ้น
ดังนั้นพึงมี สติ อยู่เสมอ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00066656668980916 Mins