ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เมื่อเราลงมือทำ

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2559

คนดี ให้ดูที่การกระทำ
ผู้นำให้ดูที่ความเสียสละ

พลังจากการทำงานเป็นทีม ยิ่งใหญ่กว่าเราทำงานคนเดียว

เมื่อใดน้อมลงต่ำ
คุณธรรมเราจะยิ่งสูงขึ้น

สุขใจ เมื่อได้ให้

จิต ที่ฝึกดีแล้ว
นำสุขมาให้

ยิ่งแสดงอารมณ์มุ่งร้าย
โมโหด้วยโทสะ คุณไม่ใช่ผู้ชนะ
แต่คุณคือคน "ขี้แพ้" ที่น่าสมเพช

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00056996742884318 Mins