ยิ่งนิ่ง ยิ่งใส รักษาใจไว้ในความสว่างไสว

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2559

ยิ่งนิ่ง ยิ่งใส รักษาใจไว้ในความสว่างไสว  
และพร้อมเพรียงกัน สวดธัมมจักฯ ณ พระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

กิ่งก่าได้ทอง
อย่าผยอง ใช้อำนาจในทางมิชอบ
ข่มเหงผู้ไม่ควรข่มเหง
เพราะตอนจบศพไม่สวย

ยิ่งใหญ่ คับฟ้า แค่ไหน
ยังไงก็หนีไม่พ้น กฏแห่งกรรม

ศีลเป็นกำลังไม่มีที่เปรียบ
ศีลเป็นอาวุธสูงสุด
ศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐสุด
ศีลเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์

หลักปฏิบัติเมื่อเจอคนพาล
ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป
ในไม่ช้าคนพาลก็จะแพ้ภัยตนเองไปในที่สุด

บุญคือพลังบริสุทธิ์ ต้องชนะพลังหยาบๆ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00062955220540365 Mins