ทำอย่างไรเมื่อแผ่นดินกำลังร้องไห้

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2560

 
 
ทำอย่างไรเมื่อแผ่นดินกำลังร้องไห้
 
ทำอย่างไรเมื่อแผ่นดินกำลังร้องไห้,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน
 
 
 
                 จากที่ปู่ย่าตายายท่านเล่าให้ลูกหลานฟังว่า ในยุคใดสมัยใด มนุษย์ประพฤติธรรม รักษาศีลเป็นปกติ อำนาจศีลธรรมของมนุษย์ จะทำให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ผลไม้มีรสโอชา ผู้คนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย สภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาล เพราะกระแสบุญในตัวมนุษย์ดลบันดาลให้เทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลลมฟ้าอากาศทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เพราะเทวดาจะได้บุญกับการทำความดีของมนุษย์ในยุคนั้นด้วย
 
                    แต่สภาพบ้านเมืองในปัจจุบัน ศีลธรรมในตัวมนุษย์ถดถอยลงไปเรื่อย ๆ เกิดสภาพวุ่นวายทางการเมือง มีการยิง ฆ่า วางระเบิด บนผืนแผ่นดิน โจรผู้ร้ายเริ่มชุกชุม เพราะเศรษฐกิจของประเทศกำลังตกต่ำ สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนจนเกิดโทษภัยกับมนุษย์ มีโรคภัยร้ายแรงชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และยังหาทางรักษาไม่ได้
 
                   ในภาวะที่แผ่นดินกำลังร้องไห้อยู่ในขณะนี้ หากเราเป็นประชาชนเล็ก ๆ คนหนึ่งที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้มากมายนัก สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำเป็นอันดับแรกก็คือ เราต้องทำความดีให้มากกว่าปกติ หมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาให้เข้มข้นมากกว่าเดิม แล้วชวนคนรอบข้างทำความดีไปพร้อม ๆ กับเราด้วย เพื่อให้กระแสศีลธรรมหวนคืนมาอีกครั้ง เพราะถ้ามนุษย์ทำในสิ่งดี กระแสดี ๆ ก็จะเกิดขึ้น แล้วอำนาจบุญของคนในแผ่นดินที่มากขึ้น ก็จะบันดาลให้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเอง...

 
 
 
 
 
 
 
Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ