วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2560

วัดพระธรรมกาย ,มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ฯ
มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ชุมชน โรงเรียนวัดบางคุระ
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560

 

 Total Execution Time: 0.001145601272583 Mins