ทางก้าวหน้า รอบชิงชนะเลิศ ครูอาจารย์ทั่วประเทศ ตอบรับการสอบร่วมหมื่นคน

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2547

 

.....เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๒ รอบชิงชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์ ชิงโล่เกียรติยศของ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร คณะครูอาจารย์ทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมในการสอบครั้งนี้จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน การสอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สภาธรรมกายสากล(หลังใหม่) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

.....ในปีนี้การสอบตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า” ได้ดำเนินมาถึงปีที่ ๒๒ และได้ดำเนินการจัดสอบระดับครูอาจารย์มาเป็นครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ที่ผ่านมานี้ ได้มีครูอาจารย์จากทั่วประเทศที่สอบเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ตอบรับเข้าร่วมสอบครั้งนี้นับหมื่นคน

.....ซึ่งทางทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ รู้สึกตื่นเต้น ปลื้มปีติ และดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีโอกาสต้อนรับครูอาจารย์จากทั่วประเทศ ที่มาร่วมสอบครั้งนี้เป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ได้จัดเตรียมการต้อนรับไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ที่พักค้าง ที่รับประทานอาหาร รวมไปถึงเมนูอาหารอย่างดี และเก้าอี้ที่ใช้ในการสอบกว่า ๑ หมื่นตัว นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารและกฎกติกาในการสอบอื่นๆ จำนวนกว่า ๑๒๐ เครื่อง ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ที่พักค้าง และสถานที่จัดสอบ จากวัดพระธรรมกาย โดยใช้สภาธรรมกายสากลหลังใหม่ ซึ่งสามารถรองรับจำนวนครูอาจารย์จำนวนมากที่มาจากทั่วประเทศได้

.....ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันศุกร์ เริ่มมีคณะอาจารย์ทยอยเดินทางมาถึงสถานที่พักค้าง ทางทีมงานชมรมพุทธศาสตร์ได้จัดเตรียมอาหารเย็นได้คอยต้อนรับ และให้การดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างดี ส่วนบรรยากาศของการเตรียมตัวสอบนั้น อาจารย์หลายท่านบอกเล่าถึงความรู้สึกในการมาสอบครั้งนี้ว่า
“ที่อ่านมานั้น ไม่ได้หวังว่าจะแข่งขันอะไร รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น แต่สิ่งที่ได้แน่นอนคือ ธรรมะ นั่นเอง”

.....ในช่วงเช้าของวันเสาร์ เป็นการลงทะเบียนและพิธีเปิด ช่วงสายเป็นการฟังการบรรยายธรรม เพื่อทบทวนเนื้อหาของหนังสือ “เข้าไปอยู่ในใจ” ซึ่งใช้ในการสอบครั้งนี้ โดยผู้แต่งหนังสือคือ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นการบรรยายสรุป และเน้นในหัวข้อสำคัญๆ เป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง

.....เริ่มการสอบจริงเวลา ๑๓.๑๕ น.-๑๔.๔๕ น. ครูอาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจอย่างดีในการสอบเพื่อศึกษาธรรมะในครั้งนี้ ดังจะเห็นได้จากผลสะท้อนกลับมายังคณะทำงานว่า

นายปิยบุตร ชลวิจารณ์ ประธานเปิดงาน


“…ผมถือว่าเป็นการปลูกฝังพระพุทธศาสนาที่ดีมากกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะกระทรวงศึกษาธิการเองก็กำลังทำอยู่โครงการหนึ่ง คือ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปในเนื้อหาการเรียนรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมต่างซึ่งตรงนี้ จะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี ซึ่งเป็นเรื่องการผสมผสานทั้งหมด เพื่อให้เกิดคนดี และเราก็จะสร้างให้เด็กเป็นคนเก่งด้วย เด็กต้องมีความรู้ความสามารถ ก้าวทันโลกด้วย…”

อาจารย์สมพงษ์ หุ่นสะดี โรงเรียนมัธยมสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี


.....“เป็นกิจกรรมที่ทำให้ครูศึกษาธรรมะกันมาก และสิ่งที่ครูศึกษาก็จะมีผลถ่ายทอดไปถึงตัวเด็กด้วย และรู้สึกประทับใจที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความสำคัญ นับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้โล่รางวัลมา ทางกระทรวงศึกษาธิการ ก็ส่งผู้ใหญ่ในกระทรวงมาให้กำลังครู และองค์กรทางศาสนาอย่างมูลนิธิธรรมกาย และวัดพระธรรมกายก็อำนวย ความสะดวกในการจัดกิจกรรมทุกอย่าง และรู้สึกประทับใจคณะกรรมการ ชมรมพุทธที่สามารถเชิญชวน ให้คุณครูมาศึกษาธรรมะกันได้เยอะขนาดนี้…”

อาจารย์อารยา เลิศตนาไพจิตร กรุงเทพมหานคร
 


.....“ประทับใจหนังสือที่ใช้อ่านสอบมากค่ะ ธรรมะทุกหมวดอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ชัดเจนทั้งหลักการและวิธีการนำไปใช้ และก็นำไปใช้ได้จริงๆ ค่ะ ทำให้เรามีความคิดเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้เราเชื่อมั่น มีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิต และในการสอนนักเรียนด้วยค่ะ..”

 

อาจารย์จากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่


.....“มาสอบเป็นครั้งแรกครับ รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเห็นภาพของคุณครูสนใจศึกษาธรรมะกันมากขนาดนี้ หนังสือที่ใช้อ่านสอบก็บอกได้เลยครับว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆ ครับ…”

 

อาจารย์ธีรภัทร ศรีใจรัตน์ โรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่


.....“รู้สึกดีใจที่ได้เห็นคุณครูสนใจศึกษาธรรมะกันเยอะมาก แล้วก็ประทับใจคณะกรรมการที่ดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ประทับใจทุกๆ ฝ่ายที่ทุ่มเททำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นที่มีคุณครูจากทั่วประเทศมาร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะกัน และที่สำคัญประทับใจธรรมบรรยายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยะคุณมากๆ ครับ เพราะทำให้เราเขาใจหลักการ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เอาไปใช้ได้จริงๆ แล้วก็ไม่ใช้เรื่องยากด้วยครับ”


อาจารย์จากโรงเรียนวิทย์มาระเบียง จ. พิษณุโลก


.....“หนังสือ “เข้าไปอยู่ในใจ” อยากให้เพื่อนครูได้อ่านกันทุกคนค่ะ เพราะทำให้เราเข้าใจการสร้างคนให้เป็นคนดี ละเอียดมากขึ้น ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีมากๆ ค่ะ และรู้สึกประทับชื่นชมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยะคุณมากๆ ค่ะ ท่านบรรยายหลักการและวิธีการสร้างคนให้เป็นคนดีได้ชัดเจนมากๆ ค่ะ…”

.....และนี่คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกจากใจคุณครูหลายท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ระดับครูอาจารย์ในครั้งนี้ หลากหลายแง่คิดมุมมอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานที่มีต่อการจัดสอบเป็นอย่างดี และวาดหวังให้สังคมไทยวันนี้มีครูดีที่โลกต้องการไว้เป็นต้นแบบให้เยาวชนไทยในอนาคต เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เติบโตไปเป็นบัณฑิต ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ สมดังความตั้งใจของครูอาจารย์ทุกท่าน

.....นับเป็นเวลากว่า ๒๒ ปี ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทย ดำเนินรอยตามหลักธรรมที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้ให้เป็นแสงสว่างแก่โลก

…การย่างก้าวทุกครั้ง จึงมีแต่เดินหน้าไม่ถอยหลัง ด้วยมโนปณิธานที่กล้าแกร่งในจิตใจ…

.....ตระหนักในความโชคดีของชาวพุทธ ซึ่งได้รับมรดกธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งอีกหกพันล้านคนทั่วโลกไม่มีโอกาสมาศึกษา…จึงควรรักษาและหวงแหนไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

.....ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น หากทุกคนอยากเป็นคนดี อยากให้สังคมดี แต่ไม่มีใครกล้าก้าวออกมาทำความดี สังคมจะดีไปได้อย่างไร

…ชมรมพุทธศาสตร์สากล จึงขอยืนหยัดดำรงตนทำหน้าที่ ส่งต่อความสว่างแห่งประทีปธรรมนี้ให้แผ่ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยพลังมดที่ไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคใดๆ รวมเป็นพลังใจไม่สิ้นสุด

…เป็นพลังแห่งความดีเพื่อความดีอย่างแท้จริง…

 

 Total Execution Time: 0.014039568106333 Mins