พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2560

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
โครงการอบรมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๕
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.00096656878789266 Mins