เชื่อมโลกด้วยธรรมกาย

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2560

เชื่อมโลกด้วยธรรมกาย

 

 

                      วิชชาธรรมกายทําให้เราค้นพบว่า แท้จริงแล้วมวลมนุษยชาตินั้นล้วนมาจากจุดกําเนิดเดียวกัน ซึ่งแต่เดิมเรามีความเสมอเหมือนกัน แต่ได้ถูกทําให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลาย ถึงแม้ว่ามนุษย์ ในปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน ทางเชื้อชาติ ศาสนาเผ่าพันธุ์ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีแต่มนุษย์ยังคงมีความเหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือพระธรรมกายที่สถิตอยู่ภายในตัวของทุกๆ คนเป็นสิ่งที่พญามารยังทําให้มีความแตกต่างกันไม่ได้

                       พญามารทําให้มนุษย์แตกต่างกันเพราะมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มนุษย์สื่อสารกันไม่ได้ ลองคิดดูว่าหากข้ามถนนไปเจออีกบ้านหนึ่งแล้วคุยกัน ไม่รู้เรื่อง ข้ามจากหมู่บ้านนี้ไปคุยกับอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ไม่รู้เรื่อง จากหมู่บ้านเป็นตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศ มีพรมแดนเป็นภูเขา แม่น้ํา และมหาสมุทรมาขวางกั้น มีภาษา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างมากีดขวาง ทําให้คุยกันไม่รู้เรื่อง ต้องติดอยู่กับเรื่องปลีกย่อย ติดอยู่กับเรื่องสีผิว ทําให้ทะเลาะเบาะแว้งกันเอง รวยกับจนก็ทะเลาะกัน ชนต่างชั้นก็รบรากัน เป็นเช่นนี้เพราะพญามารทําให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น

                      ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเพียรพยายามที่จะทําความละเอียดของใจไปให้ถึงผู้ที่เป็นต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้ เพราะต้องการให้มนุษย์ทุกคนในโลกเข้าถึงความเสมอเหมือนกันก่อน คือให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว พระธรรมกายของทุกคนเหมือนกัน เราจึงสามารถเข้าถึงความเหมือนในความต่างก่อน แล้วจึงค่อยศึกษากันต่อไป

                    ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงจําเป็นต้องเข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้แล้วก็จะเห็นเหมือนกัน ความแตกต่างก็จะสลายหายไปหมด เป็นการละลายความต่างให้กลับเข้าไปสู่ความเหมือน แล้วมนุษย์ก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้

                   หลังจากที่มนุษย์ทุกคนในโลกคิดเหมือนกันพูดเหมือนกัน และทําเหมือนกันแล้ว พระธรรมกายภายในซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาซ้อนรวมกัน แล้วทุกคนที่เข้าถึงจุดนี้ก็จะสามารถสื่อสารกันเข้าใจด้วยภาษาธรรมกาย ซึ่งเป็นภาษาสากลที่เหมือนกันทั่วโลก ทําให้ความแตกต่างหมดไปมนุษย์จะเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง

                    สิ่งเหล่านี้เป็นมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สูญหายไปท่านมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเริ่มสาวกลับไปสู่จุดที่เหมือนกันได้และค้นพบความสุขที่แท้จริง พระเดชพระคุณหลวงปู่ทําตามมโนปณิธานนี้เรื่อยมาจนกระทั่งหมดอายุขัยและก่อนละสังขาร ท่านได้มอบภารกิจนี้ต่อมายังคณะศิษยานุศิษย์ของท่าน ซึ่งรวมไปถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ของเราด้วย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00049661795298258 Mins