อานุภาพ พระของขวัญวัดปากนํ้า

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2560

อานุภาพพระของขวัญวัดปากนํ้า

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ ,  สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , อานุภาพพระของขวัญวัดปากนํ้า

 

                        ในวงการของผู้นิยมสะสมบูชาพระเครื่องในเมืองไทยนี้ เห็นจะไม่มีใครเลยที่จะไม่เคยได้ยินกิตติศัพท์ พระของขวัญวัดปากนํ้าอันเป็นที่เลื่องลือกันมาแล้วทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับการรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ หรือการได้รับโชคลาภอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้ที่มีพระของขวัญวัดปากนํ้าไว้บูชา และในปัจจุบันก็นับว่าเป็นพระเครื่องที่ค่อนข้างจะหาได้ยากสักหน่อย เพราะมีผู้นิยมกันมาก

                        พระของขวัญวัดปากน้ำนี้ พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) ได้สร้างไว้รวม ๓ รุ่นด้วยกัน มีจํานวนรุ่นละ ๘๔,๐๐๐ องค์ และได้แจกหมดไปแล้วทั้งสามรุ่น ส่วนประกอบที่สำคัญของพระผงชนิดนี้ ได้แก่ ดอกมะลิแห้งที่มีผู้นําไปบูชา และหลวงพ่อได้เก็บสะสมเอาไว้กับเส้นผมของท่านที่เก็บไว้จากการปลงผม นอกจากนี้ยังมีผงวิเศษอื่นอีกมากมาย

                        การแจกพระของขวัญวัดปากน้ำนี้ หลวงพ่อท่านได้แจกให้กับมือของทุกๆ คน ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการกุศลของวัดปากน้ำโดยท่านถือว่าเป็นการมอบของขวัญตอบแทนการบริจาคนั้นๆ และการแจกดังกล่าวนี้จะรับแทนหรือมอบหมายให้คนอื่นรับไม่ใด้ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็ยังใช้ต่อมาภายหลังที่หลวงพ่อได้มรณภาพแล้ว โดยท่านได้มอบหมายให้ท่าน พระครูสมณธรรมสมาทาน เป็นผู้แจกแค่เพียงรูปเดียว ไม่ยอมให้มีการรับแทนเช่นเดียวกัน

                        ทุกครั้งก่อนที่หลวงพ่อจะแจกพระของขวัญนั้น ท่านได้อธิบายให้ผู้ที่จะรับพระของขวัญ ได้ทราบถึงวิธีอาราธนาและใช้พระของขวัญให้ได้สัมฤทธิผล และต่อมาสมัยหลังก็ได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงแทนเพราะวันหนึ่งๆ ท่านต้องรับแขกและมีศาสนกิจอืนๆ อีกมาก

                        ต่อไปนี้ จะขอนําคําเทศนาอธิบายพระของขวัญของท่านที่ได้แสดงไว้ ดังนี้...

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร