สัมผัสที่ ๖

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2560

สัมผัสที่ ๖,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความรประจำวัน

 

สัมผัสที่ ๖

 

           สัมผัสที่ ๖ หรือลางสังหรณ์ หรืออาการผุดรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า เกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บ้าง ทำไมบางคนมี บางคนไม่มี

           คุณครูไม่ใหญ่

        สัมผัสที่ ๖ หรือลางสังหรณ์ หรืออาการผุดรู้เหตุการณ์ข้างหน้านั้น ก็เกิดจากบาปบุญบันดาลบ้าง เทพสังหรณ์บ้าง เกิดจากอำนาจสมาธิบ้าง และผลที่เกิดจากการฝึกสมาธิมาข้ามชาติบ้าง ถ้ากรรมบันดาลที่มีกำลังพอก็จะทำให้บางคนมี หรือบางคนมีบุญ มีศีล มีธรรม จึงมีเทวดารักษา แล้วก็คอยแสดงเหตุบางอย่างให้รู้ และบางคนที่ฝึกสมาธิมาข้ามชาติก็มีได้


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร