ถ้อยคำ ๑๒๓ นำใจใส

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2560

   ถ้อยคำ ๑๒๓ นำใจใส   ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

   ถ้อยคำ ๑๒๓ นำใจใส     

 

 

ศูนย์กลางกายเป็นของเรา ใจก็เป็นของเรา
   

แล้วจะไม่เข้าถึงได้อย่างไร

                  

มีดลับบ่อย ๆ ก็คม จรดศูนย์กลางกายบ่อย ๆ ก็จะชัด


   ศูนย์กลางกาย ศูนย์กลางความสุขเต็มพิกัด

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ