ถ้าใจไม่สู้ จะเข็นให้กายสู้ มันยาก

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2560

ถ้าใจไม่สู้  จะเข็นให้กายสู้  มันยาก,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

 

ถ้าใจไม่สู้  จะเข็นให้กายสู้  มันยาก


       

ถ้าใจไม่สู้

 

  จะเข็นให้กายสู้  มันยาก

 

  ถ้ากายและใจเราไม่สู้

 

  จะไปเข็นให้กายใจคนอื่นสู้

 

  มันก็ยากมาก

 

    เพราะฉะนั้นมันต้อง

 

    เริ่มต้นที่ตัวเราก่อน

 

 

 

 

 

 

     ถ้ามีหัวใจหยัดสู้

   

      ก็ไปสู่เป้าหมายได้

 

 

 

 

 

 

 

     สิ่งที่คนเคยทำได้

     

      เราเป็นคน

 

       ก็ต้องทำได้

 

 

 

 

 

 

    ถ้าเราได้ทำ

   

  เราก็ทำได้

 

 

 

 

 

 

  ความสำเร็จนั้นมีอยู่

 

 เพียงแต่เรายังก้าวไปไม่ถึง

 

ถ้ามีความเพียรและเชื่อมั่น

 

คำว่า “ไม่สำเร็จ” จะไม่เกิดขึ้น

 

คนที่ประสบความสำเร็จ

 

และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เร็ว

 

เพราะเขานำความคิดนี้มาใช้

 

 

 

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี

 Total Execution Time: 0.0011679808298747 Mins