เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๔๓

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2561

เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
ที่ถูกปกปิดมายาวนาน
จะถูกเปิดเผยออกมา
เมื่อใจเรากลับเข้าไปสู่ภายใน
และอยู่ในตำแหน่งที่ไขรหัส
คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗

 


 

๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔