เพลง แตะใจเข้ากลาง 

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2561

 

 

เพลง : แตะใจเข้ากลาง 
เนื้อร้อง/ขับร้อง : สุชาดา ทองมาลัย 
เรียบเรียง : DMC MUSIC
ทำนอง : จากเพลง  แปลกตรงที่หัวใจ ของ ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
คำแปลภาษาอังกฤษ : Aj. กระติด & Aj. Andre
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม


เราอยากเข้าถึงธรรม เราตั้งใจ
 เพ่งใจเข้ากลางมากไป 
เราตรึกนึกคิดไปเพียงนิดเดียว 
ก็ทำให้ใจหนักเกินไป

แตะใจแค่เบาๆ เข้ากลางไปเอง 
แตะใจด้วยสัมผัสแผ่วเบา 
แตะใจแค่เบาๆ ก็เข้าถึงธรรม 

ความตึงความตั้งใจที่มากไป 
ย่อมทำให้ใจเราหนัก 
เพียงเราหยุดพักใจที่ศูนย์กลาง 
บางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนไป

แตะใจแค่เบาๆ เข้ากลางไปเอง 
แตะใจที่กลางกายเรื่อยไป 
แตะใจแค่เบาๆ ก็เข้าถึงธรรม

ปล่อยใจเราให้โปร่ง เบา สบาย 
ให้เราผ่อนคลายทั้งกายใจ 
พริ้วๆ ล่องลอย เข้ากลางของกลางเรื่อยไป 
ก็เข้าถึงธรรมไปเอง