๑๓๗ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2561

การเริ่มต้นที่ถูกต้อง
แม้จะยังไม่ทันใจเราในตอนนี้
แต่ต่อไปในระยะยาว
จะให้ผลที่ถูกต้อง
และจะเป็นที่พึ่งกับเราได้

 


 

๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕