ทำไมต้องตั้งนโม 3 จบ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2561

ทำไมต้องตั้งนโม 3 จบ

       คำถาม : ทำไมบทสวดมนต์บูชาพระต้องตั้งนะโม 3 จบ ทุกครั้งเพราะอะไรครับ

      พระอาจารย์ : คุณโยมบทนะโม เนื้อหาคือการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่ต้องสวด 3 จบ เป็นเพราะว่าเราถือว่าถ้าทำจบเดียวยังไม่ได้ตั้งใจมาก ถ้า 3 จบ เป็นการตอกย้ำให้เกิดความหนักแน่น เป็นธรรมเนียมของสงฆ์จะถือปฏิบัติอย่างนั้น ชาวพุทธเราเองก็จะถืออย่างนั้นตลอดมา เจริญพร


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0006945530573527 Mins