๒๔ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2561

โลกมนุษย์เป็นสถานที่
ที่เหมาะสมสำหรับสร้างบารมี
เพราะเป็นที่ที่สามารถ
ทำทาน รักษาศีล
และเจริญภาวนาได้
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗