คนเตือนตน คือคน รักตนแท้

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2562

คนเตือนตน คือคน รักตนแท้
คนคิดแคร์ ให้คน ชนสรรเสริญ
คนหมิ่นคน ชังคน ชนหมางเมิน
คนงามเจริญ เพราะทำ แต่กรรมดีฯ
๑๙ มกราฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.0013913194338481 Mins