ความพิการ ร่างกาย ใช่ปัญหา

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2562

ความพิการ ร่างกาย ใช่ปัญหา
หากแจ่มชัด ศรัทธา ปัญญาเผย
ย่อมบากบั่น ไหว้พระ ไม่ละเลย
น่าชมเชย สตรีงาม สร้างความดี
๒๕ มกราฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0026617010434469 Mins