ทุกท่านทุกรูปล้วน สำคัญ!

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2562

ทุกท่านทุกรูปล้วน สำคัญ!
ทุกกิจทุกบุญอนันต์ เอนกสล้าง
ทุกจิตทุกพลังบัน- ดาลสุข เสร็จแฮ
ทุกยากทุกง่ายสร้าง สถิตสู้ร่วมกันฯ
๒๓ กรกฎาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0013359983762105 Mins