ใกล้..ก็เหมือนไกล

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2562

ใกล้..ก็เหมือนไกล
ไกล..ยิ่งไกลทับทวี
ใกล้ไกล..ใช่ตัววัดชี้
สิ่งต้องมี..คือความดีงาม
๒ ธันวาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0035476485888163 Mins