ขอดวงใจ ทุกดวง ของปวงศิษย์

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2562

ขอดวงใจ ทุกดวง ของปวงศิษย์
จงเชื่อมชิด ติดใส ในกลางศูนย์
กับหลวงปู่ ผู้ปราบมาร กิเลสมูล
น้อมเทิดทูน เคารพท่าน นิรันดรฯ
๒ กุมภาพันธ์ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0040726979573568 Mins