พิธีถวายมหาสังฆทานเมียนมาร์ ๑๐๘ รูป ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2562

พิธีถวายมหาสังฆทานเมียนมาร์ ๑๐๘ รูป ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0065085013707479 Mins