วันเข้าพรรษา

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2562

พรรษา..พิสุทธิ์ใส หยุดนิ่งใจในกลางศูนย์
บารมีคุณธรรมพูน เพิ่มเพียรบ่มอุดมการณ์
พรรษา..พิสุทธิ์สุข กำจัดทุกข์โทษภัยพาล
บุญใหญ่มหาศาล สร้างตำนานวีรกรรม
พรรษา..พิสุทธิ์พิเศษ สั่งสมเหตุแห่งสุขล้ำ
“ทาน ศีล ภาวนา”นำ ใจชื่นฉ่ำถึงธรรมกาย
พรรษา..พิสุทธิ์เลิศ ดีบรรเจิดเด่นเป้าหมาย
เรียนเชิญมิตรหญิงชาย เข้าพรรษา..สาธุเทอญฯ
๓๑ กรกฎา ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3