บรรยากาศในการทำหน้าที่มอบสายใยรักผ่านถุงยังชีพ 317 ถุง แด่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2562

บรรยากาศในการทำหน้าที่มอบสายใยรักผ่านถุงยังชีพ แด่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
วันนี้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 317 ถุง ใน 3 หมู่บ้าน ในตัวอำเภอเมืองและอำเภอเสนางคนิคม 
และขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย...วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.002562936147054 Mins