มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๒๐๐ ชุด จ.อุบลราชธานี วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2562

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๒๐๐ ชุด
ณ บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒