พิธีจุดประทีป ๒๐,๐๐๐ ดวง พิธีเวียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2562

พิธีจุดประทีป ๒๐,๐๐๐ ดวง
พิธีเวียนประทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
และบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00050288041432699 Mins