อันภิกษุนั้นหรือคือผู้ขอ

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2562

อันภิกษุนั้นหรือคือผู้ขอ
เขาจะพอใจให้สิ่งไหน
ก็รับไว้ฉลองศรัทธาไทย
บริโภคฉันใช้ก็พิจารณา

ถ้าสิ่งนั้นเป็นของกัปปิยะ
ก็พินิจลักษณะของสังขาร์
แล้วบริโภคใช้สอยสมฐานา
ตามองค์พระพุทธาท่านชี้ทาง

ถ้าสิ่งนั้นเป็นของอกัปปิยะ
ก็สละตามหลักตามแบบอย่าง
เห็นจะถูกที่แถวแนวหนทาง
พุทธองค์ทรงวางพระวินัย

จะมาเอ่ยจุกจิกจู้จี้
จะเอาโน่นนั่นนี่อย่างไรได้
ถวายมาก็รับไว้ให้พรไป
แล้วพินิจตามนัยแห่งธรรมา

หากเป็นพระที่เลี้ยงยากลำบากเขา
ก็คงเป็นเห็บเหาศาสนา
เป็นกาฝากอุบาสกอุบาสิกา
ศาสนาคงสิ้นท่าหมดหดลง

ถวายมาก็รับตามถวาย
ตามสบายเจ้าภาพพระและโยมสงฆ์
พระภิกษุทำตามแบบพระพุทธองค์
ศาสน์ดำรงเพราะรู้พิจารณา

#แล้วเราจะพบกันอีกครั้ง 

-กวีวรรณ-

 Total Execution Time: 0.0011346817016602 Mins