จงคิดดี พูดดี ทำดีเถิด

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2562

จงคิดดี พูดดี ทำดีเถิด
ความดีงาม ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี
ดีดลสร้าง สุขทรัพย์ สรรพชีวี
เป็นหน้าที่ ที่ต้องทำ สำนึกอุรา
รูปทรัพย์คุณ สามสิ่ง สำเร็จหมาย
ทั้งหญิงชาย ทุกชาติ ทุกศาสนา
ล้วนต้องโชว์ ต้องใช้ ในโลกา
จักได้มา ต้องทำดี นี่ความจริง
๒๔ ก.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี๔

 Total Execution Time: 0.0026991645495097 Mins