ส่งใจไปนบนอบน้อม 

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2562

ส่งใจไปนบนอบน้อม 
บรรจงค้อมประนมก้มเกศี
กราบไหว้วันทาพระเจดีย์
ปิ่นมณีแห่งอนันต์จักรวาล 

ขอพรไตรรัตน์สวัสดิ์เลิศ
สุดแสนประเสริฐฉายฉาน
จากแดนวิมุตตินฤพาน 
ที่ประณีตโอฬารวิสุทธา 

จงบุญหลายครอบหนุนนำ
ให้พ้นบ่วงกรรมสังสาร์ 
จงหมดทุกข์ภัยนานา
สุขเกษมปรีดาทุกวันวาร 

จงปิยมิตรจิตสงบ
ที่ประสบทุกข์ภัยในสังขาร
พ้นจากโรคาเร็ววาร
หายจากอาการอาพาธา 

และฟื้นคืนกลับได้สติ
สมดังดำริที่ว่า 
มาร่วมสืบปณิธานธรรมา
นำวิชชาพระมุนีแผ่ไป 

จงสรรพสัตว์ทุกโสดส่วน
สุขล้วนด้วยธรรมล้ำใส
ได้ถึงธรรมกายทุกรายไป
โลกแก้วแวววิไลนิรันดร์เทอญฯ

#เข้มแข็งนะ
#แล้วเราจะพบกันอีกครั้ง

 -กวีวรรณ-

 Total Execution Time: 0.0050361514091492 Mins