เชิญ "สุวรรณสิริรัศมี"

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2562

เชิญ "สุวรรณสิริรัศมี"
ประดิษฐาน ณ ที่เจดีย์ใหญ่ 
พระเจดีย์แห่งองค์รัตนตรัย
เพื่อเปิดรับสวัสดิ์ชัยการสร้างบารมี 

ให้เจดีย์สว่างไสวรุ่งเรืองโรจน์
ประภาสโชติจำรัสรัศมี
ดุจมหารัตนทิพยมณี
ส่องสว่างนำโลกนี้สงบเย็น

รวมดวงใจลูกหลานตะวันธรรม
มาเชิดชูยกค้ำให้งามเด่น
สถาปนามหาเจดีย์องค์นี้เป็น
ดุจดั่งเช่นแก่นแก้วแห่งโลกา 

รวมใจมั่นทุ่มบุญและทุ่มจิต
สร้างบุญนี้อุทิศพระศาสนา
และน้อมบุญแทบถวายแทนมาลา
กราบบูชามหาปูชนียาจารย์ 

จงลูกหลานวงบุญพิสุทธิ์พิเศษ
ทุกท้องที่ถิ่นเทศทั่วสถาน 
สถาปนามหาเจดีย์ให้ตระการ
บูชาพระพุทธเจ้าล้านรุ่งเรืองเทอญฯ 

#แล้วเราจะพบกันอีกครั้ง

-กวีวรรณ-

 Total Execution Time: 0.0037863334019979 Mins