แดนแห่งการบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อ

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2563

แดนแห่งการบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อ

งามเอยงามพระสารีริกธาตุ
เด่นตระง่านองอาจ​สว่างไสว
ประดิษฐาน​บัลลังก์​รัตน์​งามวิไล
บนเทวรถเกริกไกรมหาบารมี

รูปทองคำนำขบวนพระธรรม​ทายาท
แห่งหลวงปู่จอมปราชญ์​บุตรชินสีห์
พระเดชพระคุณ​พระ​มงคล​เทพ​มุนี
สถิตที่เทวรถสง่าชัย

ธรรมทายาทสำรวมทั้งกายจิต
ตรึกนิมิต​กายแก้วแววแสงใส
ทุกย่างก้าว​คือย่างแก้วแพรวพิไล
เครื่อนยาตรา​ประกาศชัยพระปราบมาร

ณ แดนนี้หลวงปู่ผู้ประเสริฐ
ถือบังเกิดในโลกหล้าโลกาสถาน
โยมบิดาชื่อเงินนบกราบกราน
โยมมารดานงคราญ​นามสุดใส

ในตระกูล​เพริศแพร้ว​"มีแก้วน้อย"
ชาติกำเนิดไม่ด่างพร้อย​ ณ บ้านใต้
บนแผ่นดิน​ดอกบัวอจินไตย
แผ่นดินชัยเกิดกายพระปราบมารา

จนกอปร​เกิดประเสริฐ​สิ่งสรรพสิทธิ์
เสร็จ​สำฤทธิ์​เป็น​หลักชัยในศาสนา
วิชชา​แก้วพระต้นแห่งธรรมา
จึงหวนสู่โลกากันอีกคราว

น้อมกลีบแก้วทรัพย์​บานชื่นรื่นสดใส
กลีบเบญจ​ทรัพย์​ลือไกลล่วงห้วงหาว
มาโปรยปราย​รายเรียงเพียงทางพราว
ให้พระสงฆ์​ย่างก้าว​ธรรมยาตรา

ในแดนดิน​ถิ่นใสเกิดกายเนื้อ
ของหลวงปู่ผู้กูลเกื้อศาสนา
ที่ได้เกิดมากอบกู้​ฟื้นวิชชา
ธรรม​กายหวนมากว่าร้อยปี

เปล่งเสียงใสสาธุกันกึกก้อง
ดุจเทพไท้ป่าวร้องในวิถี
สาธุการโมทนา​ด้วปรีดี
น้อมบุญ​นี้บูชาพระปราบมาร

ขอให้ได้​ตามท่านไปทุกชาติภพ
ตราบจนจบภารกิจ​รื้อภพสาม
วิชชา​ชัยขยายไปทั่วเขตคาม
สำเร็จ​ตามมุ่งหมายถึงชัยเทอญ​ฯ

แล้ว​เรา​จะ​พบกัน​อีก​ครั้ง

-กวี​วรรณ​-

 Total Execution Time: 0.0058113137880961 Mins