พิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา ๓๖๔ ปี (ปีที่ ๒) ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2563

พิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา ๓๖๔ ปี (ปีที่ ๒)

ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา

และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. 

 

โดยมี ประชาชน และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ดังนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

: นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์

: นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

: -คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช -นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม)

: นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข

: นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

: นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

: -นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา -นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล -นายอภินันท์ เผือกผ่อง -นางปิยะฉัตร อินสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

: นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

: นายไชยนันท์ แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

: ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รองนายก อบจ. - นายกิตติ เชาว์ดี, นายประดิษฐ์ กิ่งโก้,นายอุทัย มิ่งขวัญ, นายวิสูตร เจริญสันธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมา

: นายสุรวุฒิ เชิดชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมา

: -นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ -นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิช -นายบำรุง เจริญพจน์ -นายสหพล กาญจนวนิช และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์กรภาคี ,ข้าราชการ ,พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087043444315592 Mins