ฤกษ์

วันที่ 14 เมย. พ.ศ.2563

ฤกษ์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ 
ในเวลาเช้า
เวลาเช้านั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ 
ในเวลากลางวัน
เวลากลางวันนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ 
ในเวลาเย็น
เวลาเย็นนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น

สุปุพพัณหสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๕๙๑

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00055026610692342 Mins