ฟ้าผ่าไม่สะดุ้ง

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2563

ฟ้าผ่าไม่สะดุ้ง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จำพวกนี้ เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง คือ

๑.พระภิกษุขีณาสพ

๒.ช้างอาชาไนย (หรือม้าอาชาไนย หรือ สีหมฤคราช เพราะเป็นสัตว์มีมานะ ถือตัวจัด)

บุคคล ๒ จำพวก เมื่อฟ้าผ่าไม่สะดุ้ง มก. เล่ม ๓๓  หน้า ๔๒๓-๔๒๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00054671764373779 Mins