ทรัพย์

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2563

ทรัพย์

ทรัพย์ ๔ ประเภท คือ

๑. ถาวรนิธิ (ทรัพย์ที่ติดพื้นดินก็ดี ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในอากาศก็ดี เงินก็ดี ทองก็ดี นาก็ดี ที่ดินปลูกบ้านก็ดี ก็ทรัพย์เห็นปานนั้นเเม้อื่นใด ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตัวเอง)

๒. ชังคมนิธิ (ทาสหญิง ทาสชาย ช้าง โค ม้า ลา เเพะ  เเกะ  ไก่ สุกร ก็หรือว่าทรัพย์เห็นปานนั้นเเม้อื่นใด ที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง)

๓. อังคสมนิธิ (ความเป็นพหูสูตร  อันเป็นบ่อเกิดการงาน บ่อเกิดศิลปะ ที่ตั้งเเห่งวิทยาการ  ก็หรือว่าความเป็นพหูสูตเเม้อื่นใด ที่ศึกษาเเล้วศึกษาอีก ชำนาญติดตัวประหนึ่งอวัยวะใหญ่น้อย)

๔. อนุคามิกนิธิ (บุญที่สำเร็จด้วยทาน ที่สำเร็จด้วยศีล ที่สำเร็จด้วยภาวนา ที่สำเร็จด้วยการฟังธรรม ที่สำเร็จด้วยการเเสดงธรรม ก็หรือว่าบุญเห็นปานนั้น  เเม้อื่นใดตามด้วยผลที่น่าปรารถนา  ประดุจติดตามไปในที่นั้นๆ)

 

อรรถ. นิธิกัณฑสูตร มก. เล่ม ๓๙  หน้า ๓๐๖

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00081849892934163 Mins