งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พิธีบูชาข้าวพระออนไลน์  บุญใหญ่ หยุดใจ ชนะภัยโควิด-๑๙ วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2563

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ 
บุญใหญ่ หยุดใจ ชนะภัยโควิด-๑๙
วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.017230331897736 Mins