กลับกลอก

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2563

7-10-63--3-b.jpg

กลับกลอก

พระสาฏิมัตติกเถระถูกมารเเกล้ง โดยปลอมตัวเป็นท่าน
ไปจับมือหญิงคนหนึ่ง คนในตระกูลที่ท่านไปบิณบาตรเห็นเข้า
จึงเข้าใจผิด เเละเสื่อมศรัทธาในท่าน เเต่เมื่อรู้ความ
จริงในภายหลัง จึงพากันมาขอขมา ท่านกล่าวว่า


เมื่อก่อนโยมทั้งหลายมีศรัทธา
เเต่วันนี้ศรัทธานั้นของโยมไม่มี
สิ่งใดเป็นของโยม
สิ่งนั้นก็เป็นของโยมนั่นเเหละ
ทุจริตของอาตมาไม่มี
เพราะศรัทธาไม่เที่ยงเเท้ กลับกลอก
ศรัทธานั้น อาตมาเคยเห็นมาเเล้ว
คนทั้งหลายประเดี๋ยวรัก ประเดี๋ยวหน่าย
ผู้เป็นมุนีจะเอาชนะได้อย่างไร
ในเพราะความรักความหน่ายของเขานั้น
บุคคลย่อมหุงหาอาหารไว้เพื่อมุนีทุกๆสกุล
สกุลละเล็กละน้อย
อาตมาจักเที่ยวบิณฑบาตร
เพราะกำลังเเข้งของอาตมายังมีอยู่

สาฏิมัตติกเถรคาถา มก. เล่ม ๕๑ หน้า ๒๗๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012162367502848 Mins