การเป็นคุณครูสอนธรรมะ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2563

16-10-63-1-b.jpg

การเป็นคุณครูสอนธรรมะ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถือว่า ... เป็นผู้มีบุญมาก

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.00092758337656657 Mins