เพิ่มชั่วโมงหยุด

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2563

4-11-63-1-b.jpg

เพิ่มชั่วโมงหยุด
ชั่วโมงนิ่ง
ชั่วโมงกลางให้เยอะๆ
เหมือนนักบิน
มีชั่วโมงบิน
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.00050968329111735 Mins