ที่สุด

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2564

11-1-64-3-br.jpg

ที่สุด

จีวรทานของหญิงทั้งหลาย

ย่อมถึงที่สุด

ด้วยเครื่องประดับ

ชื่อมหาลดาประสาธน์1

จีวรทานของบุรุษทั้งหลาย

ย่อมถึงที่สุด

ด้วยบาตรเเละจีวร

อันสำเร็จเเล้วด้วยฤทธิ์

อรรถ. เรื่องนางวิสาขา ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๘๖

1มหาลดาประสาธน์: ทำขึ้นจากเพชร ๓ ทะนาน เเก้วมุกดา ๑๑ ทะนาน

เเก้วประพาฬ ๒๒ ทะนาน เเก้วมณี ๓๓ ทะนาน รวมทั้งรัตนะ ๗ สี อื่นๆ

อีก มีมูลค่าได้ ๙ โกฏิ เมื่อสวมเครื่องประดับนี้บนศรีษะ ย่อมย้อยคลุมจน

จรดหลังเท้า หญิงที่กำลังเท่ากับช้าง ๕ เชือกเท่านั้น จึงจะสามารถ

ทรงเครื่องประดับนี้ไว้ได้ (เพราะมีน้ำหนักมาก)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00049461523691813 Mins